Komarnik na okna

Komarnik koji se montira na unutarnju stijenu prozora s okvirima kompaktnih dimenzija kako bi se otvaranje i zatvaranje prozora moglo neometano vršiti.

Prezenacija proizvoda:

Radovi: